Ako funguje Elektrický Ohradník

Kategórie
 
 
 
 
 

Ako funguje Elektrický Ohradník

Keď sa zviera dotkne drôtu, uzavrie sa elektrický obvod, to znamená že elektrický prúd prechádza aj cez zviera a pôdu späť k impulznému prístroju.

 

 

 

 

Ako funguje elektrické oplotenie?

Elektrické oplotenie sa skladá z niekoľkých častí:

 1. Elektrický zdroj
 2. Vysokonapäťový kábel
 3. Uzemňovacia tyč
 4. Zariadenie na ochranu pred bleskom
 5. Pripojovací kábel
 6. Ohradníkové koly
 7. Rohové izolátory
 8. Traťové izolátory
 9. Pripojenie vodičov
 10. Prepojenie vodičov
 11. Bránkový systém
 12. Výstražná tabuľka
 13. Spojka vodičov
 14. Napínak

Ako funguje?

Zo zdroja, ktorý pravidelne vysiela elektrické impulzy do jedného, alebo niekoľkých vodičov. Tie sú izolované od zeme izolátormi a dopravujú impulz po ohrade. Izolátory sú namontované na stĺpoch.

Neoddeliteľnou súčasťou je aj zem, ktorá spoločne s uzemnením zabezpečuje prenos impulzu späť do prístroja, pokiaľ dôjde k dotyku zvieraťa s vodičom. To znamená, že pri dotyku zvieraťa s vodičom, dostane zviera síce nepríjemnú, ale nie životu nebezpečnú elektrickú ranu. Platí zásada, že zviera, ale aj človek, musia mať možnosť sa od ohradníku vzdialiť. Preto sa nesmie používať ostnatý drôt.

Všetky časti elektrického ohradníka tvoria systém, kde musí každá časť správne plniť svoju funkciu.


10 ZÁSAD PRE SPRÁVNU INŠTALÁCIU ELEKTRICKÉHO OPLOTENIA

 1. Udržujte , pokiaľ je to možné, oplotenie čisté od porastov ( tráva, kry...), lebo dochádza ku "sťahovaniu impulzov" do zeme a tým dochádza k zníženiu účinnosti oplotenia. Pri batériových zdrojoch dochádza k nadmernej spotrebe zdroja - batérie.
 2. Zaistite perfektné uzemnenie, minimálne 1m hlboko, poprípade na niekoľkých miestach. Je treba vybrať čo najvlhšie miesto, čím sa zvyšuje vodivosť. Použite nerezový, dobre vodivý kov, čím zabezpečíte vodivé prepojenie medzi uzemňovacími tyčami navzájom a medzi vlastným zdrojom impulzov, vrátane kontaktov na prístroji.
 3. Nespájajte plastové lanká uzlami. Použite originálne spojky lanka a pások.
 4. Vodiče ohradníka mesmú byť nikde prerušené.
 5. Používajte len dobre vodivý materiál. Použitie vodičov s malým odporom je nutné predovšetkým pri dlhých oploteniach ( cez 1 km vodiča )
 6. Vodič a predovšetkým uzemňovacia tyč nesmie byť hrdzavá - môžu byť veľké straty.
 7. Nepoužívajte poškodené, alebo nekvalitné izolátory - tu môžu byť veľké straty.
 8. Zaistite dobré spojenie medzi zdrojom a ohradou - pre dokonalé spojenie použite vysokonapäťový kábel.
 9. Pri batériových zdrojoch, kontrolujte pravidelne stav batérie.
 10. Pamätajte, že na každom mieste elektrického ohradníka musíte namerať najmenej napätie 2500 V. To je hodnota napätia, ktoré prekoná odpor kože zvierat. Pre veľké zvieratá používajte zdroje s energiou impulzu vyššou než 1 J, pre ovce minimálne 3 J.

NA ČO SA PÝTAŤ PRED VÝSTAVBOU?

 • Aké zviera bude v ohrade?
 • Aký silný je porast okolo ohrady?
 • Chcem mobilné, alebo stále oplotenie?
 • Aký bude obvod ohrady a koľko radov vodičov použijem?
 • Aký rozostup bude medzi kolmi?
 • Koľko bude mať ohrada rohov?
 • Koľko bude mať ohradník vchodov?
 • Použijem pásku alebo lanko?
 • Aký zdroj použijem ( 230V, 12V, 9V ) ?

ORIENTAČNÁ VZDIALENOSŤ STĹPIKOV?

Typ

Oceľový

drôt

Plastové

lanko

Lano

3-4 mm

Lano

5-6 mm

Páska

10 mm

Páska

20-40 mm

Použitie 

do rohu a vchodu

Drevený kôl 5-6 m 7-10 m 6-8 m 5-6 m 7-9 m 5-6 m bez obmedzenia
Plastový kôl 5-6 m 7-10 m 6-8 m 5-6 m 7-9 m 5-6 m len Ø 10 cm
Plastové stĺpiky - 6-8 m 6-7 m 4-5 m 6-7 m 4-5 m nie

 

 


ODPORÚČANÁ VÝŠKA VODIČOV OHRADNÍKA

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia