Prichádza energetický štítok EÚ pre vysávače.

Energetický štítok na vysávačoch sa teraz stáva európskym zákonom: účinné čistenie s menším množstvom energie. Energetický štítok EÚ pre vysávače, ktorý vstúpi do platnosti od 1. septembra 2014, obmedzuje menovitý výkon vysávačov so suchým filtrom, ktoré sú napájané zo siete, na maximálnu hodnotu 1600 W. Každý stroj ponúkaný v Európe musí mať energetický štítok EÚ.

Povinné štítkovanie neplatí pre vysávače s vodným filtrom, kombinované vysávače s vodným a suchým filtrom, vysávače zásobované energiou z batérie, priemyselné vysávače, robotické vysávače, centrálne vysávače a vysávače na vonkajšie plochy. Vysávače s vodným filtrom budú musieť byť označené štítkom od 1. septembra 2017.

Podobne ako u štítkoch, ktoré sa už používajú v domácnostiach, energetické štítky  zobrazujú dôležité informácie, ako je napr. trieda účinnosti (A až G), priemerná ročná spotreba energie, hladina akustického výkonu, trieda prachových emisií, ako aj triedy čistenia pre koberce a/alebo tvrdé povrchy, v obrazovej forme a forme jednoduchej na pochopenie.

Pre kupujúcich sú tieto informácie dôležitou pomôckou na rozhodovanie, pretože umožňujú posúdenie skutočnej účinnosti vysávača. V najvyššej triede účinnosti A je maximálny príkon < 850 W.

Podrobné informácie

Účinnosť na prvý pohľad
Trieda účinnosti je štandardizovanou klasifikáciou platnou v celej Európe a je možné ju rozpoznať už na prvý pohľad. Ponúka možnosť priameho porovnania pomocou klasifikácie od A po G a platí od 1. septembra 2014. Základom pre klasifikácie v triede účinnosti je ročná spotreba energie, ktorá sa vypočíta z viacerých parametrov. Príkon vysávača je teda dôležitý, hoci aj účinok čistenia je dôležitou súčasťou hodnotiacich kritérií.

Referenčná hodnota na porovnanie
Ročná spotreba energie sa týka určitého počtu procesov čistenia (50 za rok) na štandardnej obytnej ploche (87 m²) a je zobrazená ako referenčná hodnota na energetickom štítku. Táto hodnota musí byť minimálne < 62 kWh/a (trieda G) a na energetickom štítku je zvýraznená. Skutočná ročná spotreba energie však závisí od správania užívateľa, teda hlavne od stupňa znečistenia, povrchu a od toho, ako často sa čistenie vykonáva.

Výkon bez hluku
Pre životné prostredie je prospešná nie len úspora energie ale aj znižovanie hluku. Hodnota hladiny hluku ± 3 dB(A) zodpovedá dvojnásobku alebo polovici hladiny hluku. Nasávacie zariadenie s hladinou akustického výkonu 78 dB(A) je preto len z polovice také hlučné ako nasávacie zariadenie s hladinou akustického výkonu 81 dB(A). Takže energetický štítok zobrazujúci hladinu akustického výkonu je ďalšou objektívnou pomôckou na rozhodovanie o kúpe.

Vysávanie a emisia prachu
Emisia prachu pri vysávaní je tiež dôležitým faktorom. Pre vysávače hrá okrem výkonnosti čistenia dôležitú úlohu aj emisia prachu. Tá je na energetickom štítku zobrazená ako klasifikácia A až G. Hodnoty emisie prachu určuje výrobca pomocou štandardizovanej metódy merania, ktorá spĺňa predpisy EÚ.

Tvrdé a mäkké povrchy jasne rozdelené
Rozdiely medzi čistením tvrdých povrchov a kobercov sú výrazné a nie je možné ich priamo porovnávať. Preto sú triedy pre tvrdé povrchy a koberce zobrazené samostatne. Okrem triedy účinnosti pre univerzálne vysávače sú na energetickom štítku zobrazené aj triedy čistenia pre tvrdé povrchy a koberce, a to od A po G. Minimálne požiadavky pre prívod prachu sú nasledovné: zber prachu z kobercov (dpuc) = 70 % a zber prachu z tvrdých povrchov (dpuhf) ≥ 95 %.