Je charakteristická najmä :

– Univerzálnym použitím

– Vynikajúcou lepivosťou

– Vynikajúcou elasticitou

– Vysokou odolnosťou proti prederaveniu

– Farebnou stálosťou