Elektrický ohradník proti zveri

Elektrický ohradník proti zveri

Elektrický ohradník proti zveri.

Aby sa zabránilo škodám spôsobeným voľne žijúcimi živočíchmi, preukázal sa elektrický plot ako najúčinnejší, musí byť  vytvorený oveľa nákladnejšie. Je nutné použiť silný napájací zdroj  s napätím okolo 40005000 voltov a pulznú energiu viac ako 1 joule až asi 5 joulov. Základným predpokladom účinnosti každého elektrického plotu je veľmi dobré uzemnenie.

Odhradný plot musí mať výšku najmenej 1,60 m. Elektrický oplôtok je inštalovaný na kombináciu plastových stĺpikov a drevených stĺpov, ktoré umožňujú napnutie vodičov. V drevených stĺpoch sú naskrutkované izolátory. V závislosti od terénu sú umiestnené koly vo vzdialenosti 7 8 m. Plastové stĺpiky musia spĺňať požiadavky na výšku plota. Na drevených stĺpoch sú upevnené napináky vypínajúce vodiče,tie sa musia vložiť len do očiek plastových stĺpikov.

Upozorňujeme:

Vzdialenosť od drôtu k lankám musí byť tesná, je to najlepšie 15 cm Neprekračujte 20 cm. V opačnom prípade bude zver skákať medzi vodičmi. Ukázalo sa, že je užitočné použiť osem radov v kombinácii vodiče a modrá páska. Pri vzdialenostiach 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 a nakoniec 160 cm je plot dosta- točnou prekážkou pre zver. Dodatočné pásiky textilu, plastu alebo ulumínia sotva pomáhajú odvrátiť stáda danielov. Rýchlo si na túto prekážku zvykne.

Druhá rada:

Modrá plastová signálna páska zakomponovaná do ohrady zabezpečuje jej dostatočnú viditeľnosť čo je užitočnou výbavou, elektrických plotov. Jeleň má schopnosť prekonávať prekážky až do výšky 240 cm.

Všetky rohy a namáhané miesta v závislosti na dĺžke plota, cca. v polovici cesty z každej strany poľa zosilnené drevenými kolmi, ktoré sú vybavené izolátormi. Ostatné stĺpiky môžu byť plastové s dostatočnou výškou (v závislosti na teréne) vo vzdialenosti 7 m do 8 m.

Drevo nesie všetky sily ťahu lanka, udržiava tvar ohrady a napnutie vodičov, zatiaľ čo plastové stĺpiky udržiavajú vzdialenosti medzi vodičmi.

Drôt vzdialenosťou od zeme 20, 40, 60, 100 a nakoniec 160 cm alebo 180 cm. Z hornej úrovne do spodnej sa, nachádzajú väčšie rozostupy a v dolnej musia byť menšie.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať, radi vám vypracujeme ponuku na kompletný elektrický oplotok proti divej zveri.

Našu ponuku elektrických ohradníkov nájdete tu: https://www.agroobchod.sk/kategoria-produktu/farmarske-potreby/elektricke-ohradniky-vodive/