Dojacie zariadenie pre kravy

Dojacie zariadenie pre kravy

Dôležité upozornenie!

V poslednej dobe sa môžete stretnúť s ponukami rôznych predajcov, ktorí ponúka amatérske dojenie.
Takéto dojenie nespĺňa normy pre dojacie zariadenia. Sú zostavené z rôznych necertifikovaných dielov.

Napríklad tvrdenie, že kanva tvoria vzdušník je mylné, pretože v okamihu, keď sa naplní kanva, už nie je zásoba podtlaku a dôjde ku kolísaniu podtlaku a tým dôjde k vzniku zápalov struku.

Rovnako tvrdenie, že stroj je univerzálny pre kravy a kozy alebo ovce je nezmysel.
Pre každé zviera musí byť nastavený určitý podtlak: kravy 45 kPa, kozy 38 kPa ovce 40 kPa

Počet pulzov: kravy 60 / min, kozy 80 / min a ovce 120 / min v tolerancii +/- 2 pulzy
Pulzačný pomer musí byť pre kravy a kozy 60:40 a pre ovce 50:50. Tento pulzačný pomer je daný konštrukciou pulzátora a nemožno ho nastavovať!

Nevhodným dojacím zariadením dochádza k traumatizácii strukov a k trvalým komplikáciám.
Ako sú erózia ústia strukového kanálika, hyperkeratóza ústia strukového kanálika, hemorágia.

Nevhodná konštrukcia strukových návlečiek, príliš nízka, alebo vysoká rýchlosť pulzácie, príliš široký pulzačný pomer, vedú k výskytu týchto príznakov.

Nákup takého zariadenia si dobre zvážte, pretože náklady na neskoršie liečenie zvierat a straty na mlieku sú značné.